Din samarbeidspartner i bygeprosessen:

Overordnet uavhengig kontroll TK2 * Våtrom - Lufttetthet i bygg. 

Ansvarlig søker  * PRO og UTF Tiltaksklasse 2

Radon - Kontroll og tilltak.

Info om oss i PDF (utskriftsvenlig format)

Sentral godkjenning bevis

Vår adresse: Hovedgårdsstien 8 - 4621 Kristiansand

Vi tar papirarbeidet og hjelper deg i byggeprosessen. 

Vi tilbyr bistand i prosjekt og plan, anbud og søkeprosessen.

Vi har sentral godkjenning i Tiltaksklasse 2: 

Søker , Alle tiltak  PRO, UTF og overordnet uavhengig kontroll.

Vår erfaring innen byggfaget gir deg trygghet.

Overodnet uavhengig kontroll:

Våtrom (Pbl. - TEK10.)

Lufttetthet i bolig. (NS – 13829, NS3031:2007 og BKS 720.035)

Utførelse av:

Lufttetthet i bolig. (NS – 13829, NS3031:2007 og BKS 720.035)

PRO og UTF:

Bygg og anlegg, tekniske instalasjoner

Ventilasjon og inneklima

Radon - Lovpålagt måling:

For utleieboliger, skoler, barnehager, syke- og aldershjem, arbeidsplasser, mv. er det lov-pålagt med radonmåling og dokumentert tilstandsrapport som viser at verdien er innenfor gitte krav i forskrift.  Eier er pliktig til å iverksette tiltak hvis målte verdier overstiger tiltaksgrensen på 100 bq/m3.

Radongassen kan ikke sees, luktes eller smakes. Radongass er et av de største problem vi har i Norge i dag hva angår skadelige gasser og stråling.

Du treffer oss på telefon 97 690 690.
Sentral godkjenning for prosjektering, utførelse og kontroll

Design & Solution by Dots | CMS by Makeweb